Hoe vervang ik de FireX Rookmelder PADC240 zonder de montageplaat en de bedrading te vernieuwen?

Gevaren
De meeste ongelukken gebeuren in huis en ook een rookalarm vervangen is niet zonder gevaar. Zorg ervoor dat je weet wat je doet. De FireX Rookmelder PADC240 is aangesloten op 230V netspanning. Omdat rookalarmen meestal aan het plafond worden bevestigd, bestaat er ook een valrisico. Daarnaast is het zo, dat als een rookalarm niet correct wordt geplaatst, deze niet of niet optimaal werkt.

  • Lees onze disclaimer
  • Lees de officiële gebruisaanwijzing
  • Schakel een bevoegde elektricien in, als je niet zeker bent van je zaak

Wanneer moet een rookalarm vervangen worden?
De maximale levensduur van een rookmelder is 10 jaar. Na 10 jaar is een rookmelder niet meer betrouwbaar. Dit geld zowel voor rookmelders die werken op batterijen als voor rookmelders die zijn aangesloten op netstroom: elke rookmelder moet na 10 jaar worden vervangen. Een rookmelder is daarom voorzien van een sticker waarop of de productiedatum of de uiterlijke vervangingsdatum te vinden is. Ook al heb je de rookmelder getest met de testknop, je weet nooit zeker of de rookmelder het daadwerkelijk nog doet bij een echte brand als de vervangingsdatum is verlopen.

De oude FireX Rookmelder PADC240 vervangen
De FireX Rookmelder PADC240 was rond het jaar 2006 een populaire rookmelder, die ook in nieuwbouwprojecten door aannemers werd geplaatst. Vaak zijn er meerdere rookmelders door middel van bedrading aan elkaar gekoppeld, zodat meerdere ruimtes beveiligd zijn en het alarmsignaal overal te horen is. De FireX Rookmelder PADC240 is altijd aangesloten op 230V netspanning. De ingebouwde 9-Volt batterij dient slechts als back-up batterij voor het geval dat de stroom uitvalt, bijvoorbeeld door brand. De PADC240 is niet meer verkrijgbaar. Toch is het mogelijk deze brandmelder te vernieuwen, zonder de bestaande bedrading en de montageplaat van het oude apparaat te vervangen.

De FireX Rookmelder KF20 past namelijk op de bestaande montagevoet van de oude FireX Rookmelder PADC240 en ook de stekker (de connector) is hetzelfde! Naar men zegt is dit de meest verkochte rookmelder van Nederland. Deze is ook in 3-packs en 6-packs verkrijgbaar, als je er 3 of 6 aan elkaar wilt koppelen.

Benodigdheden
Om je oude FireX Rookmelder PADC240 te vervangen en de oude bedrading en de oude montageplaat te hergebruiken, heb je nodig:

vervangen van de firex rookalarm padc240 01

Vervangen van de FireX Rookmelder PADC240

1. Sluit altijd de stroom af in de ruimte waard de rookmelder wordt vervangen. Dit doe je in de groepenkast (vroeger stoppenkast genaamd) van je woning. Het handigste is om de lichten in de ruimte waar de oude rookmelder hangt, aan te doen. Vervolgens doe je de juiste schakelaar behorend bij die ruimte naar beneden. Als het goed is gaat de verlichting in de ruimte uit. In oude huizen is de stoppenkast nog voorzien van ouderwetse (smelt)zekeringen in plaats van een schakelaar. Draai in dat geval de porseleinen draaidop los en verwijder deze tijdelijk met de zekering. Ook nu gaat de verlichting in de ruimte uit.
vervangen van de firex rookalarm padc240 02

vervangen van de firex rookalarm padc240 03

2. Controleer of het groene lampje op de oude rookmelder UIT is. In principe is de stroom in de ruimte dan correct afgesloten. Andere ruimtes van de woning en soms zelfs andere gedeeltes van de ruimte waar de rookmelder hangt, hebben meestal nog wel licht en stroom.
vervangen van de firex rookalarm padc240 04

Verwijder de oude rookmelder PADC240
3. Lokaliseer het kleine sleufje waar je een platte schroevendraaier in kunt steken, om het rookalarm te kunnen unlocken van de montagevoet.

4. Duw de schroevendraaier in de sleuf tegen het plastic vergrendelingslipje en duw deze voorzichtig naar binnen. Vaak voel je enige beweging op het moment dat het rookalarm ontgrendeld is van de montageplaat. Deze kan nu naar links gedraaid worden.
vervangen van de firex rookalarm padc240 05

5. Neem het rookalarm (maar niet de grondplaat) stevig in je hand en draai deze ongeveer 1,5 cm naar links, tegen de klok in. Het rookalarm is nu los van de grondplaat. Trek de rookmelder nu omlaag. Soms is hier enige kracht voor nodig, omdat het alarm niet altijd heel makkelijk los komt. Doe wel voorzichtig, omdat de bedrading nog vast zit.
vervangen van de firex rookalarm padc240 06

vervangen van de firex rookalarm padc240 07

vervangen van de firex rookalarm padc240 08

6. Trek nu de beige stekker uit de achterkant van het apparaat, zonder aan de bedrading te trekken. De beige stekker met de 3 stroomdraden kan recht naar beneden getrokken worden. Het stekkertje van de PADC240 kan behoorlijk strak vast zitten. Wij hoefden niet op plastic knopjes te duwen of aan lipjes te trekken om de stekker los te maken, maar we moesten wel kracht gebruiken. Als je niet genoeg grip op het stekkertje krijgt met je vingers, kun je eventueel voorzichtig een waterpomp tang gebruiken om de stekker los te trekken, maar doe dit op eigen risico! Bij het nieuwe model KF20, gaat het lostrekken en plaatsen van de stekker gelukkig een stuk makkelijker.
vervangen van de firex rookalarm padc240 09

vervangen van de firex rookalarm padc240 10

De oude FireX PADC240 is nu verwijderd. De grondplaat en de stroomdraden met de beige stekker zijn blijven zitten voor hergebruik.
vervangen van de firex rookalarm padc240 11

Plaats de nieuw rookmelder KF20
7. Neem de nieuwe rookmelder uit de verpakking. De beige stekker met bedrading en de grondplaat heb je niet nodig, want je hergebruikt immers die van het oude apparaat. Je kunt ze eventueel bewaren als reserveonderdeel.

8. Open het klepje van het batterijcompartiment. Het batterijencompartiment van de nieuwe FireX KF20 brandmelder is iets anders, dan die van het oude apparaat. De batterij is voor het gemak al in het toestel geplaatst, maar moet nog wel geactiveerd worden door een plastic lipje los te trekken. Trek het batterijlipje eruit. De rookmelder kan kort piepen. De rookmelder kan niet op de montageplaat gemonteerd worden als de batterij niet geplaatst is.

9. Test of de batterij werkt. Houd hiertoe de knop aan de voorkant van de rookmelder ongeveer 5 seconden lang ingedrukt. De rookmelder moet een alarm laten horen als de batterij goed is aangesloten. Let op: Bedek de geluidsopeningen met uw hand of houd het apparaat op een armlengte afstand tijdens het testen om ongemak te voorkomen.

10. Het plaatsen van de nieuwe rookmelder KF20 op de montageplaat werkt hetzelfde als het losmaken van de oude rookmelder, maar dan in omgekeerde volgorde. Duw de stekker weer op de pinnen aan de onderzijde van het apparaat. Duw de stekker stevig aan, totdat hij vastklikt. De stekker past maar op één manier.
vervangen van de firex rookalarm padc240 12

vervangen van de firex rookalarm padc240 13

11. Beweeg de rookmelder richting de montageplaat en duw meteen de bedrading weer terug in in het plafond via het gat van de montageplaat. Plaats de rookmelder zo op de montageplaat dat het sleufje aan de zijkant van de rookmelder zich links van het lipje op de montageplaat bevindt. Draai de rookmelder naar rechts, met de klok mee om hem te vergrendelen met een klik.
vervangen van de firex rookalarm padc240 14

vervangen van de firex rookalarm padc240 15

vervangen van de firex rookalarm padc240 16

vervangen van de firex rookalarm padc240 17

12. Schakel de elektriciteit weer in bij de groepenkast door de juiste schakelaar, die naar beneden staat weer naar boven te klikken, of de porseleinen draaidop met de zekering weer vast te draaien.
vervangen van de firex rookalarm padc240 18

13. Er staat nu weer stroom op de rookmelder en het groene lampje op de rookmelder zou nu moeten branden. Controleer dit! Als het groene lampje brandt, is het zeker, dat de rookmelder correct op het stroomnet is aangesloten.
vervangen van de firex rookalarm padc240 19

14. Test of de rookmelder werkt. Druk hiertoe de testknop stevig in gedurende ongeveer 5 seconden. De rookmelder zal een luide pieptoon maken die ongeveer 3 keer wordt herhaald. Nadat u de testknop hebt losgelaten, kan het alarm tot 10 seconden lang blijven klinken. Bij het indrukken van de testknop worden alle functies getest. Gebruik daarom geen andere testmethoden om de rookmelder te testen. Test de rookmelder dus NIET met brandende kaarsen, aanstekers, sigarettenrook etc.
vervangen van de firex rookalarm padc240 20

Speel het testgeluid van de FireX Rookmelder KF20 af:

Dat is alles! Als het groene lampje brand en het testgeluid werkt, is de nieuwe FireX Rookmelder KF20 correct geplaatst en zal je weer 10 jaar waarschuwen voor brand of rook.

How to Replace the Battery in the FireX Smoke Alarm PADC240 – an Illustrated Tutorial in 19 Steps

Hazards
More accidents happen at home than anywhere else. Replacing the battery of a smoke detector is not without hazards. Make sure you know what you’re doing. The FireX smoke alarm PADC240 is mains-powered and connected to your 110 volt or 220 volt home electrical system. The 9 volt battery only serves as backup in the event of a power failure. Since smoke alarms are placed at ceilings, there’s also a risk of falling. If the battery is not replaced correctly, it might not work properly.

  • Read our disclaimer
  • Read the official manual
  • Hire a qualified electrician if insecure

When is replacement of the battery needed?
The alarm will chirp at random intervals to indicate that the backup battery is running low and needs replacing. However you should replace smoke alarms, when they are ten years old or sooner if they don’t respond properly when tested.

This manual has especially been written for the FireX Smoke Alarm PADC240, but might also be useful for other FireX smoke alarms with a 9V battery back-up, like the I240C and PAD240.

Necessaries
To replace the battery of the FireX Smoke Alarm PADC240, you need:

  • New high quality, long lasting 9 volt battery, NOT a rechargeable one
  • Small screwdriver
  • Step Ladder

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 00

Play low battery sound

Replacing the battery

1. Always turn off the electricity. Locate your house’s main electrical panel. Before replacing the battery, turn off main power by removing the appropriate fuse, or switch the circuit breaker that serves the smoke alarm to the off position.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 01

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 02

2. Check that the green light on the unit is off. This indicates that the power has been successfully turned off. Other parts of the room or your house might continue to have lights and power.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 03

3. Find the slot for the insertion of the screwdriver to enable you to remove the alarm from the base.

4. Insert the screwdriver into the slot until you feel a slight movement, indicating that the alarm has been disconnected from the base.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 04

5. Grip the whole top of the smoke detector with your hand and turn it about a half inch counterclockwise. This will release it and you can pull it straight off. Some force might be needed, as it doesn’t necessarily come off easily.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 05

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 06

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 07

6. Carefully unplug the cable without damaging any wired connections. The beige connector plug with the three wires should pull straight out. It’s probably tight but that’s what you need to do to get the battery compartment open. We did NOT have to push, pull or squeeze plastic “catches” or buttons to release the connector plug, but we had to use muscle power. If you can’t get enough grip on the connector plug with your fingers, you might use waterpump pliers to get it off, but do this at your own risk!
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 08

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 09

7. Use your fingernail to lift the door of the battery compartment open. You do NOT have to use the red button next to the battery door.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 10

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 11

8. Remove the old battery from the battery compartment.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 12

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 13

9. Gently disconnect and discard the old battery from the 9 volt battery connector. Do this carefully, otherwise you might damage the connector. Apply slight force, but hold the connector, not the wires when you remove it.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 14

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 15

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 16

10. Connect a new, 9 volt battery to the connector. Use a high quality, long lasting battery. Using rechargeable or low quality batteries may cause your smoke detectors to fail. The 9 volt battery will have two prongs that need to be pushed into place tightly. The battery will fit only one way. Be sure the battery connector is securely attached to the battery terminals.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 17

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 18

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 19

11. Place the new and connected battery into the battery compartment.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 20

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 21

12. Close the battery compartment door. Push down until it snaps into place. You do NOT have to use screws.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 22

13. Now your smoke alarm is on your table, you might want to use this opportunity to remove possible dust from the inside and outsight of the smoke alarm, using a (handheld) vacuum cleaner. To clean the housing, wipe it down with a dry microfiber cloth.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 23

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 24

14. Press and hold the test button. The alarm will sound if the battery is properly connected and working. DO NOT use any other test method.

Play test sound

15. Replace the beige connector plug. Push firmly until the connector snaps into place with a click. Gently tug the connector to be sure it is attached properly.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 25

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 26

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 27

16. Push the wires back into the ceiling if necessary and reattach the smoke alarm to the mounting plate by turning smoke alarm clockwise until it snaps into place.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 28

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 29

how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 30

17. Turn the electricity back on.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 31

18. Ensure that the green light is showing on the unit. This indicates that the alarm is connected correctly to the main supply.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 32

19. Press and hold the test button once again. The alarm will sound if the smoke alarm is properly connected and working. DO NOT use any other test method.
how to replace the battery in the firex smoke alarm padc240 34

Play test sound

If the green light on the unit is on and the test sound works, you’ve successfully replaced the battery of your Firex smoke alarm. Congratulations! Your FireX smoke alarm will guard you for years to come!